Uživatelská pravidla

Uživatelům, kteří pořuší některé z těchto pravidel, bude přístup na web zamezen!

Pravidlo č. 1
Je zakázáno cokoliv kopírovat z tohoto webu a používat ke komerčním účelům.

Pravidlo č. 2
Zakázány jsou všechny formy inzerce a reklamy na jiný web, osobní web, a osobní inzerci. Uživatelům, kteří budou umísťovat do diskuze reklamy, bude přístup na web zamezen.

Pravidlo č. 3
Příspěvky obsahující vulgarní slova, nadávky vůči druhým, vyvolavání hádek, nesmylné vzkazy, zbytečné přispěvky (zvane SPAM, priklad: LOL, OMG atd...)atd. jsou zakázány. Uživatelům, kteří toto pravidlo poriší, bude přístup na web zamezen.

Pravidlo č. 4
Příspěvky obsahující rasistické projevy a projevy jiného podobného druhu jsou zakázány. Uživatelům, kteří toto pravidlo poriší, bude přístup na web zamezen.